Rapporter i HotSoft

Nedan ser du ett urval av några användbara rapporter som kan hjälpa till för att skapa er en tydlig översikt över beläggning, avbokningar osv.
Tveka inte att kontakta vår support om ni inte lyckas skapa rapporterna eller om ni har har frågor. Läs mer om vårt bokningssystem HotSoft PMS HÄR

 

Rapport HR006-01 Bokningar: Avbokade

Ger en översikt över alla avbokningar som är avbokade under ett specifikt tidsintervall. Per bokning får du en översikt över ankomst- och avresedatum, avbokningsdatum, anledning till avbokning samt förlorad försäljning av rummet.

Se nedan hur du gör för att konfigurera rapporten.
Välj avbokningsdatum, fyll sedan i start- och slutdatum för att hämta reservationer som har avbokats, till exempel i början av mars och fram till det aktuella datumet. Rapporten visar sedan samtliga reservationer som har avbokats, och på sista sidan kommer det totala beloppet för alla avbokningar.

 

Om du inte hittar rapporten i listan under utskrifter (F12), kan du klicka på ”lägg till”, välj rapporten och klicka på ”spara”. Rapporten läggs sedan till i listan över rapporter.

 

Rapport HR035-1: Hotellstatistik

Denna rapport ger en sammanfattning av hotellets försäljningshistorik och prognoser. Om rapporten hämtas under ”Datumperiod: dag” ger rapporten en översikt över antalet reservationer som har avbokats per dag. Detta ger sedan en översikt av utvecklingen i antalet avbokningar och kan bidra till att ge större kontroll över de datum då ökningen i avbokningarna har varit störst.

Konfigurera denna rapport genom  att:
Välj datumperiod ”Dag” och start- och slutdatum.

 

 

När rapporten öppnas kommer det totala antalet avbokningar att visas per dag. Okänd är alla avbokningar som har kommit via en bokningskanal, till exempel booking.com, om du har integration med en OTA eller CRS.

Det kan också vara användbart att extrahera denna rapport per månad. På så sätt får du en bra jämförelsegrund för samma period vid ett senare tillfälle.

 

 

Rapport HR181-01: Flash-rapport för hantering

Genom denna rapport får du en daglig vy av beläggning, antal avresor och ankomster, RevPar osv som jämförs med samma dag förra året. Denna rapport genereras automatiskt på dagens datum och jämför alltså mot samma datum som förra året. Rapporten kan mailas i PDF-format och sparas på datorn.
För att istället kunna välja ett specifikt datum för den period du vill se kan HR180-01 Managementöversiktrapporten vara ett bra alternativ.

 

Rapport HR150-01: Reservations Pickup

Detta är en rapport som visar reservationer som skapats under ett datumintervall i ett specificerat datumintervall. Rapporten kan minskas för att lägga till ankomstdatum för bokningar och användaren kan inkludera olika bokningstyper: bekräftade, preliminära eller väntelista.

 

 

 

Rapport HR030-01: Städ / Frukost Prognos

För att hålla i råvarukostnader under kontroll samt effektivisera städ och receptionspersonal  kan denna rapport vara användbar då man tydligt ser hur många ankomster, avresor, frukostar osv som är bokade dag för dag.

 

Kontakta vår support på 08-555 686 99 eller e-mail: hospitality.pms@hoistgroup.com
Se öppettider här