Bästa underhållningen för dina kunder

Hos Hoist Group hittar du ett brett utbud av tv-kanaler för alla behov. Vi erbjuder skräddarsydda tv-kanalspaket och vi hjälper dig gärna att ta fram ett paket som passar din verksamhet.

Vårt tv-kanalsutbud

Fakta om visningsrättigheter

I offentlig miljö gäller speciella regler för vidaresändning av tv-kanaler och för att få visa tv i offentliga/institutionella miljöer krävs ett licensavtal. Det är programbolagen som styr rättigheterna och vilka rättigheter som gäller beror på vilken kategori företaget tillhör.

Verksamheter som berörs är till exempel hotell, kontor, restauranger, barer, gym, skolor, sjukhus och militäranläggningar. Visning utan avtal innebär ett brott mot upphovsrättslagen.

Upphovsrätten

Enligt 2 § lag (1960:729) om upphovsrätt gäller att radio och televisionsutsändningar som skyddas av lagen inte får göras tillgängliga för allmänheten, till exempel genom offentlig visning, utan rättighetshavarens samtycke. Enligt 53 § i samma lag föranleder sådant intrång straffansvar till böter eller fängelse i högst två år. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör sig skyldig till intrång i denna typ av rättighet skall dessutom enligt 54 § ersätta den skada som intrånget medfört. Oavsett om uppsåt eller oaktsamhet föreligger skall ersättning, enligt samma paragraf, vidare utges som motsvarar skäligt vederlag för utnyttjandet av rättigheten.

FAQ

Behöver du ny signal/uppdatera ditt programkort?
Om kortet behöver en uppdatering av signal efter att vi har aktiverat det finns ett nummer tillgängligt dygnet runt.

Ring 08-562 443 36 och följ instruktionerna som ges i luren.
1. Knappa in Boxens cam-id/mottagar-id (11 siffror)
2. Knappa in kortnr (12 siffror)

Observera att detta endast fungerar då kortet redan blivit aktiverat, men behöver en uppdatering. Det går heller inte att byta mottagar-id med denna funktion.
Tänk på att ha kortnummer och cam-id/mottagarid tillgängligt när ni ringer.

Varför måste vi teckna ett licensavtal?
Utan licensavtal är det inte tillåtet att visa tv i offentliga/institutionella miljöer så som hotell, kontor, restauranger, barer, gym, skolor, sjukhus och militäranläggningar. Visning utan avtal innebär ett brott mot upphovsrättslagen.

Vi har kabel-tv i fastigheten och vill visa kanalerna, hur gör vi?
Kontakta Hoist Group för att säkerställa att kabel-tv-distributören kan erbjuda företagsabonnemang. De flesta distributörerna har samarbetsavtal med Hoist Group. Ni tecknar abonnemanget med Hoist Group och vi ser till att ni får nödvändig hårdvara och programkort för respektive distributör

Kan vi lägga till kanaler under avtalstiden?
Ja. Beställning görs hos Hoist Group.

Kan vi köpa visningsrättigheter för enstaka evenemang som t.ex. finalen i Champions League?
Nej. Det krävs ett ordinarie företagsabonnemang. Har ni ett speciellt event kontakta Hoist Group för mer information.

Ska jag betala till distributören också?
Nej. Distributören kan ta ut en avgift för att tillhandhålla tv-kanalerna. Vanligtvis ingår det i abonnemanget.

Var ringer jag om jag behöver teknisk hjälp?
Hoist Group Support 08-555 686 00

Jag vill säga upp avtalet hur gör jag?
Uppsägningar ska inkomma skriftligt och mailas till ov@hoistgroup.com.

Jag har fått en ny box. Hur gör jag nu?
Instruktioner och bruksanvisning medföljer. Har du problem med installationen kontakta Hoist Group Support.

Hur parar jag ihop kortet med boxen?
Instruktioner medföljer programkortet. Har du problem kontakta Hoist Group Support.

Var finns box/stb-id:et?
Vanligtvis finner du numret på undersidan eller baksidan av boxen.

Jag behöver en ny box, hur gör jag då?
Kontakta Hoist Group Support eller din kontaktperson på Hoist Group.

Är det någon garanti på boxen jag köpt?
Garantitiden är 12 månader från avtalsstart.

Jag behöver en ny fjärrkontroll, var vänder jag mig då?
Beställning görs hos Hoist Group Support eller hos din kontaktperson på Hoist Group.

Har jag inte SVT:s HD-kanaler när jag har SVT:s vanliga kanaler?
För att få SVT:s HD-kanaler behöver du en HD-mottagare. För att beställa ny mottagare kontaktar du Hoist Group Support eller din kontaktperson på Hoist Group.

Är du intresserad och vill veta mer?

Kontakta oss eller lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss.

Offentlig visning Hoist Group
ov@hoistgroup.com
08-555 685 00
  • Hidden