Hoist Technology Group satsar stort på molntjänster

Nu öppnar Hoist Technology Group ett eget hostingcenter som är öppet för alla koncernens kunder i samtliga länder. Hostingcentret har mycket hög driftsäkerhet och stärker Hoist Technologys erbjudande inom molntjänster för hotellbranschen.

– Vi investerarar nu miljonbelopp för att tillgodose våra kunders efterfrågan av central och stabil drift av affärskritiska applikationer som till exempel bokningssystem. Datorhallen är byggd för att alltid vara tillgänglig och hårdvaran tillhör marknadens främsta. Vi erbjuder en mycket driftsäker och kostnadseffektiv miljö som ger våra kunder besparingar och högre kvalitet, säger John Cidh, Sales & Product Manager, Hoist Cloud, WiFi & IT.

Vid central drift är internetförbindelsen kritisk och därför erbjuder Hoist Technology nu även fibernät med hastigheter på upp till 10 Gbit/s.

– Detta gör oss helt unika som leverantör. Våra kunder behöver endast ett telefonnummer vare sig det gäller applikationer, drift, kommunikation eller central drift av WiFi-nät, säger John Cidh.

Hostingcentret är utrustat med intrångsskydd, brandskydd, redundanta reservkraftsystem och kylanläggning. Datorhallen och fibernätet övervakas dygnet runt, 365 dagar om året. Linorna är redundanta och löper fysiskt skilda vägar in i datorhallen. Sammantaget innebär detta att datorhallen har en mycket hög driftsäkerhet i händelse av eventuellt strömavbrott, kabelavgrävning, intrångsförsök eller sabotage.

Hoist Technology Groups erbjudande inom molntjänster omfattar fullt ansvar för drift, support, back-up, övervakning och underhåll av till exempel bokningssystem, backoffice-system och WiFi-lösningar.

För mer information kontakta
John Cidh, Sales & Product Manager, Hoist Cloud, WiFi & IT, 08-555 164 00