Hoist Group och Telia skapar nya digitala upplevelser för hotell- och konferensgäster

Hoist Group och Telia har idag tecknat ett avtal gällande en helhetslösning för smidigare hantering och säkrare leverans av WiFi till hotell- och konferenskunder i Sverige.

Den tekniska lösningen baseras på Fusion Platform – en serviceplattform som ger kunden tillgång till en mängd olika tjänster och funktioner anpassade för hotell- och konferensmarknaden. För Hoist Groups kunder innebär samarbetet att den befintliga WiFi-lösningen blir än mer säker, kontrollerad och skalbar. Fusion Platform medför också ett minskat underhåll genom övervakning och support 24/7.

”Vi är mycket glada över samarbetet med Telia. Detta innebär att hotell och konferensanläggningar nu kommer kunna erbjuda sina gäster en framtidssäker digital upplevelse, vilket kommer att öka deras konkurrenskraft”, säger Annika Rydström, VD Hoist Group Sverige.

Enligt en rapport (pdf) från Telia och Arthur D. Little, kommer den digitala utvecklingen hos företag vara avgörande i framtiden. Bara inom sektorn Handeln där hotellnäring ingår, väntas digitaliseringen kunna bidra med upp till 26 miljarder kronor per år i nya intäkter fram till 2020. Den digitala revolutionen har bara börjat och har redan bidragit till nya kunder, högre intäkter och stärkt konkurrenskraft inom sektorn.

”Detta är bara steg ett. Samarbetet med Telia öppnar upp möjligheter till att erbjuda nya digitala lösningar för flera av våra produkter. I nästa steg tittar vi främst på att kunna erbjuda en central distribution av tv-kanaler” avslutar Annika Rydström.

Lösningen ska i ett första steg erbjudas i Sverige med målsättning att i nästa steg lansera tjänsten i övriga Norden och Baltikum.

För mer information, kontakta:
Annika Rydström, VD Hoist Group Sverige
Telefon: 08-555 685 44
E-post: annika.rydstrom@hoistgroup.com

Om Hoist Group
Hoist Group är en helhetsleverantör till hotell, sjukvårdssektorn och offentlig verksamhet. Med mer än 20 års beprövad erfarenhet inom hotellbranschen är Hoist Group marknadsledande inom innovativa höghastighetslösningar för internet, konferensservice, tv-lösningar, boknings- och back office-system. Hoist Group har sitt huvudkontor i Sverige och har totalt 17 kontor runt om i EMEA-regionen. 

Om TeliaSonera
Vi är TeliaSonera, den nya generationens telekomföretag. Våra 21 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliasonera.com och www.telia.se