Hoist Group förvärvas av ett konsortium under ledning av Advent International, en av de största och mest erfarna globala private equity-investerarna

Hoist Group Holding Intressenter AB (”Hoist Group”) meddelade idag att dess nuvarande aktieägare har kommit överens om ett bud från ett konsortium under ledning av Advent International (”Advent”) att förvärva 100% av sina aktier.

De nya investerarna kommer att samarbeta med Hoist för att ytterligare bygga på företagets prestationer och ledarskap inom gästfrihetssektorn, med ambitionen att skapa Europamästaren för hotellprogramvara och handelsdrivande lösningar.

Alfonso Tasso, CEO för Hoist Group, kommenterade: ”Med Advent vid vår sida kommer vi kunna öka växeln och utöka vårt erbjudande, och göra det snabbare; hotell kommer dra enorm nytta av vår expansion. Vi ser ljust på framtiden, särskilt kring möjligheter att tillhandahålla ytterligare dataprodukter som hjälper vår bransch att växa snabbare ”.

Investeringsgruppen under ledning av Advent kommer att stödja Hoist Group för att påskynda investeringar i produktinnovation, kundframgångar och kommersiell tillväxt, vilket gör det möjligt att ytterligare stärka sin ledande position inom EMEA-regionens gästfrihetssektor.

Försäljningen är bl.a. föremål för standardgodkännande och förväntas slutföras under andra halvåret 2021. I Frankrike är avtalet föremål för avslutning av franska företagsrådskonsultationer. Hoist Groups utestående obligationer (ISIN: SE0015811120) planeras lösas in i samband med genomförandet av transaktionen.

Notering: Denna information offentliggörs inom ramen för EU: s förordning om marknadsmissbruk. Pressmeddelandet lämnades för offentliggörande av kontaktpersonen nedan kl. 08.00 CET den 2 juni 2021.

###

 

För mer information vänligen kontakta:
Magnus Lindholm, CFO, Hoist Group
E-mail: magnus.lindholm@hoistgroup.com

 

Om Hoist Group

Hoist Group levererar tekniska lösningar till hotell som gör det möjligt för dem att skapa sammanhängande digitala resor för gästerna. Hoist Group optimerar gästlösningarna genom att korrelera och analysera data som kommer från deras innovativa bokningssystem, IP-nätverk, internettjänster och TV-innehåll samt från många andra digitala beröringspunkter. Hoist Group har sitt huvudkontor i Stockholm och 20 kontor i EMEA-regionen, som med nästan 500 engagerade medarbetare betjänar över 8000 unika hotell.

www.hoistgroup.com

 

Om Advent International

Advent International grundades 1984 och är en av de största och mest erfarna globala private equity-investerarna. Företaget har investerat i över 375 private equity-investeringar i 42 länder och hade per den 31 december 2020 62 miljarder euro (72 miljarder dollar) i förvaltade tillgångar. Advent har 15 kontor i 12 länder och har etablerat ett globalt integrerat team med över 240 investerare inom private equity i Nordamerika, Europa, Latinamerika och Asien. Efter 35 år ägnade åt internationell investering är Advent fortsatt engagerat i att samarbeta med ledningsgrupper för att leverera en fortsatt intäkt och vinsttillväxt för sina portföljbolag.

www.adventinternational.com