HoistLocatel och Swisscom Hospitality Services går samman och bildar den största hotelleverantören i EMEA-regionen

Datumet för sammanslagningen är den första juni i år och drivkraften bakom förvärvet är tydlig:

”Det är ett naturligt steg som kommer att gynna våra kunder i EMEA. Vårt mål är att serva både fristående hotell och hotellkedjor med avancerade system för att stödja varje kunds lönsamhet. Framtidens produkter kommer att kräva starka leverantörer som har råd att vidareutveckla produkterna för att stödja sina kunder över tid”, säger Malcolm Lindblom, CEO på HoistLocatel.

HoistLocatel har redan en stark position som leverantör till både fristående hotell och hotellkedjor inom alla segment från två- till femstjärniga hotell och 20 till 1500 gästrum. HoistLocatel har också en ledande position inom den franska sjukvårdssektorn, en marknad som håller på att expandera även till andra länder.

SHS kommer att bidra med sin ledande ställning som leverantör av höghastighetsinternet (HSIA) med över 260 000 installerade rum inom EMEA och i Nordamerika. SHSs installationer återfinns främst i stora hotellgrupper men kan även anpassas till fristående hotell.

”För SHS som en nätverks-, HSIA- och IPTV-leverantör, är sammanslagningen med HoistLocatel ultimat. IP-nätverk, `management platforms´ och den kunskap som SHS tillför den nya företaget, kommer att öka HoistLocatels produktportfölj. Det kommer att innebära stora mervärdesfunktioner och tjänster till den samlade portföljen. Vårt nät- och servicecenter i Portugal och Washington D.C. håller öppet 24 timmar om dygnet och kommer att hjälpa kunder i alla länder inom samtliga produktområden”, säger Alfonso Tasso, VD för SHS.

HoistLocatel och Swisscom Hospitality Services passar även utmärkt ihop rent geografiskt. Det gemensamma bolaget kommer att finnas i 18 länder runt om i Europa och Mellanöstern. Utöver detta, kommer Hoist Group även att vara representerat i USA via kontoret i Washington D.C. och det kommer att finnas distributörer i ytterligare åtta länder, inklusive Sydafrika, Irland och Kina.

”Våra kunder förväntar sig idag, oavsett land, de bästa funktionerna och tjänsterna med konkurrenskraftiga villkor. För att vi ska kunna möjliggöra detta och samtidigt kunna utveckla produkterna, behövs stora volymer och skalbarhet i de produkter vi utvecklar. Detta förvärv ger oss en unik möjlighet att vara i framkant av utvecklingen och därmed erbjuda de bästa lösningarna på marknaden ”, tillägger Malcolm Lindblom.

Detta innebär att bolaget framöver kommer att kunna arbeta mer kostnadseffektivt och samtidigt öka resurserna för produktutveckling och på så sätt kunna erbjuda förbättrade produkter till en lägre kostnad.

”Personalresurser är den mest värdefulla komponenten i alla verksamheter och i en serviceindustri som vår är det än viktigare. Jag är glad att vi delar denna uppfattning med HoistLocatel och att alla vill bidra med sin del för att vara den bästa och mest kompletta industrileverantören”, säger Alfonso Tasso.

Han fortsätter: ”Det är viktigt för våra företag att personalen på båda sidor är oerhört dedikerade och har omfattande förståelse om hur våra kunders verksamhet kan dra fördel av våra lösningar. Vi måste stödja våra kunders belåtenhet och lönsamhet och som helhetsleverantör kommer vi att ha resurserna att hantera alla delar av en affär, från marknadsföring och försäljning till installation och support. Vi vill garantera våra partner en säker och långsiktig investering.”

HoistLocatel har visat en kraftig ökning i omsättning under de senaste åren och det kan delvis härledas till strategin att arbeta med tillväxtplaner i treårsintervaller. Detta är en metod som företaget kommer att arbeta vidare med för att fortsättningsvis kunna förse sina kunder med toppmoderna systemlösningar.

Hoist Group kommer att vara baserat i Sverige med huvudkontor i Stockholm och Paris. F
öretagets gemensamma omsättning kommer att uppgå till 150M Euro med 650 anställda. Malcolm Lindblom kommer att vara CEO och SHS förväntas hjälpa till att leda den nya enheten. Den fullständiga strategiska planen, strukturen och det kombinerade tjänsteutbudet kommer att meddelas efter slutförandet av transaktionen.

Förvärvet är fortfarande föremål för vissa villkor och godkännande innan avslut.