Hoist Technology och Locatel går samman och bildar Europas största leverantör till hotell

– Efter över ett år av framgångsrikt partnerskap med Locatel är det här ett naturligt steg som kommer att gagna våra kunder i Europa. Vårt mål är att tillhandahålla de mest avancerade systemen till hotell i alla storlekar, både fristående och hotellkedjor, för att stödja varje kunds lönsamhet. Framtidens produkter kommer att kräva starka leverantörer som har råd att vidareutveckla sina produkter och supportera sina kunder över tid, säger Malcolm Lindblom, CEO, Hoist Technology.

Idag har Hoist Technology en stark position som leverantör till både fristående hotell och hotellkedjor i mellanklassegmentet med 2-4 stjärnor medan Locatel är väletablerade inom segmenten mellanklass och lyx med 4-5 stjärnor. Kombinationen kommer att göra HoistLocatel till en stark leverantör inom alla segment.

År 2012 ingick Hoist Technology och Locatel ett partnerskap och har framgångsrikt marknadsfört många av produkterna över sina marknader. Sammanslagningen kommer att medföra ytterligare fördelar för företagen och kunderna. De största drivkrafterna bakom sammanslagningen är:

  • Bredare totalleverantörserbjudande av produkter och tjänster på alla marknader och till alla hotellkategorier samt ett solitt erbjudande till sjukhus i Norden.
  • Stärkt produktutveckling genom att två framgångsrika utvecklingsteam går samman.
  • Större volymer genom ökad geografisk närvaro.

Detta innebär att HoistLocatel kommer att kunna driva verksamheten mer kostnadseffektivt och samtidigt ha ökade resurser för produktutveckling. Förbättrad kostnadseffektivitet är ett måste för att kunna erbjuda bättre produkter till en lägre kostnad. Detta uppnås genom ökade skalbara volymer, något som mindre leverantörer har svårt att klara av.

– Utmärkande för våra företag är att personalen på båda sidor är väldigt engagerade i branschen, med stor förståelse för hur våra kunders verksamheter kan vinna på att använda våra systemlösningar. Vårt mål är att tillhandahålla helhetslösningar som ökar våra kunders lönsamhet och som totalleverantör har vi personal som hanterar varje led i en affär, från marknadsföring och försäljning till installation och support och detta är våra kunders garanti för en trygg och långsiktig investering, säger Pierre Lestage, CEO för Locatel.

Under de senaste tio åren har Hoist Technology visat stor omsättningsökning och detta beror delvis på strategin att arbeta med treåriga tillväxtplaner. HoistLocatel kommer att fortsätta arbeta enligt den metoden för att kunna utveckla och leverera toppmoderna systemlösningar till europeiska hotell.

HoistLocatel kommer att vara baserat i Sverige med huvudkontor i Stockholm och Malcolm Lindblom kommer att vara CEO. Pierre Lestage kommer att vara kvar som rådgivare och styrelsemedlem för att säkerställa kontinuitet och stöd för sammanslagningen. Företaget kommer att vara verksamt i stora delar av Europa vilket innebär att Europeiska hotellkedjor kommer att ha möjlighet att använda samma leverantör över hela sin marknad. HoistLocatel kommer också att vara verksamma i Mellanöstern och ha återförsäljare över hela världen.

HoistLocatel kommer att vara en totalleverantör med ett erbjudande som inkluderar systemlösningar och produkter, installation, service och support, hosting, IT-tjänster och finansieringslösningar. Företagets huvudsakliga kundsegment kommer att vara hotell men HoistLocatel kommer också att erbjuda IT-lösningar för sjukhus och offentlig miljö.