Hoist Group och Panos Emporio inleder samarbete

Hoist Group är en ledande helhetsleverantör av system, produkter och tjänster till hotell i Europa och Panos Emporio förknippas främst med exklusivt badmode. Tillsammans har de båda bolagen en gemensam målgrupp, resenärer. Därför var steget till att designa en kollektion gästgåvor, exklusivt framtaget för hotell och deras resande gäster, inte så långt.

”- Idag har vi redan ett, för hotellbranschen välkänt varumärke för gästgåvor, SPA Vital. Men som ett komplement till SPA Vital och för att möta våra kunders efterfrågan på större variation, har vi valt att samarbeta med ett annat svenskt, välkänt företag som Panos Emporio, säger Annika Rydström, VD Hoist Group Sverige.”

Samarbetet grundar sig i gemensamma intressen gällande innovativ design och kvalité och har mynnat ut i kollektionen, Meander, med rötter både i Sverige och i Grekland.

”- Jag har under en tid varit intresserad av att närma mig hotellmarknaden och eftersom Hoist Group är väletablerade där, kändes det som ett naturligt val att kontakta dem för ett samarbete. Jag ser verkligen fram emot att lansera vår gemensamma kollektion till den medvetne resenären och tillika hotellgästen, tillägger Panos Papadopoulos, grundare och ägare av Panos Emporio.