Hoist Group lanserar datacentrisk strategi för 2020

Som en utökning av Hoist Groups redan framgångsrika och breda produktsortiment presenterar Hoist Group sin datacentriska plattform, Hoist Dashboard, för de hotell som använder tjänster som IP-nätverk, Wi-Fi och TV-system, Digital Signage, TV – kanaler, bokningssystem med onlinebokning, lås med mobile key samt backoffice system.

Varje tjänst genererar värdefulla data över konsumtion, trender vilket sammantaget ger ett gästmönster. Genom att korrelera insamlad data får man en vital inblick i verksamheten, vilket gör det möjligt för hotellägarna att ännu bättre fokusera på anpassning, gästnöjdhet och kostnadskontroll.– Hoist Dashboard ger ett faktabaserat underlag för investeringar och proaktiva ledningsbeslut och därmed bättre RevPar, beläggning och lönsamhet.

Hoist Group har byggt en säker “data lake” för att göra det möjligt att lagra, behandla och presentera informationen på ett insiktsfullt sätt. Med ett öppet API ges möjlighet att integrera tredjepartsdata, såsom e-Reputation och bokningssystem från andra leverantörer på ett enkelt sätt. Parallellt introducerar Hoist Group Customer Success Managers på samtliga 23 EMEA-kontor. Dessa specialiserade konsulter vilka är bekanta med hotellens dagliga utmaningar ska hjälpa hotellen att extrahera, tolka och agera på datan. Var och en av Hoist Groups hotell som har vår Dashboard idag kommer att besökas av våra Customer Success Manager i början av 2020 för att få en demo om de tillgängliga funktionerna i plattformen och dess potential att utveckla verksamheten.

Den långsiktiga strategin är att Hoist Group ska fördjupa sina relationer med hotellägare genom att ständigt förbättra och utvidga sin produktportfölj på en enda plattform och därigenom möjliggöra affärskritiska beslut med hjälp av ett unikt verktyg.

Alfonso Tasso, Hoist Groups VD kommenterar: ”Den här spännande utvecklingen av Hoist Group i riktning mot Business Intelligence går hand i hand med vår nya positionering av företaget. Vår tagline ”we turn stays in to returns” syftar till att visa vårt engagemang för denna bransch på alla nivåer. Vi är stolta över att ha fullt stöd från våra aktieägare Malcolm Lindblom, Accent Equity och AP6 på vår resa”.

Hoist Group förstärker samtidigt sin ledningsgrupp för att påskynda utvecklingen. Magnus Lindholm, tidigare IFS, utses till ny CFO för koncernen och Annika Rydström, tidigare VD Hoist Sverige befordras till COO.