Uppdaterade prisvillkor från 2020

Hoist Group strävar efter att ligga i framkant inom hotellteknologi genom att erbjuda våra kunder branschkännedom med hållbara, skräddarsydda hotellprodukter och tjänster både vad gäller funktionalitet och pris gentemot vad marknaden i övrigt har att erbjuda.

Våra kunder vet att detta är ett ständigt pågående arbete som kräver stora och genomtänkta investeringar. Eftersom Hoist Group vill vara transparenta i sin prissättning meddelar vi därför, inför 2020, nedan uppdaterade prisvillkor samt bakgrunden till justeringen:

 

Planerade prisjusteringar

Hoist Group har investerat/investerar ytterligare i en förbättrad produkt- och serviceportfölj som ska uppfylla legala krav såsom

  • GDPR; alla våra system är anpassade för att hantera personuppgifter enligt GDPR
  • PCI: våra system som är kopplade till ”POS” betalningar och därmed hanterar känslig betalningsinformation hanterar kortuppgifter enligt uppsatt PCI Säkerhetsstandard

De nuvarande månatliga avgifter som vi debiterar våra kunder motsvarar inte värdet på det omfattande arbete som krävs för att säkerställa bästa möjliga skydd av dina gästers data, därav prisjusteringen

Övriga prisjusteringar

Hoist Group arbetar med så låga marginaler som möjligt för att kunna erbjuda rimliga priser för våra produkter och tjänster. Omständigheter utanför Hoist Groups kontroll kan dock komma att kräva prisjusteringar. Sådana omständigheter inkluderar (men är inte begränsade till) valutakursförändringar, ökningar av leverantörskostnader (framförallt vid legala krav på uppgraderingar av infrastruktur), nya arbetslagar, ändringar i regelverk och ändringar av import/exporttullar. Vi kommer till följd av detta göra en mindre prisjustering på avtal som inte direkt är kopplade till GDPR eller PCI, enligt ovan.

Hållbar fakturering

Från och med den 1 januari 2020 kommer Hoist Group att styra sina kunder mot en mer hållbar faktureringsprocess där företrädesvis koppling software-to-software (ERP eller likvärdig digital lösning) kommer att erbjudas.

Pappersfakturor kommer fortsatt vara tillgängliga men debiteras en högre faktura/miljö-avgift per faktura. Elektronisk e-fakturering finns fortsatt tillgängligt och där debiteras en lägre fakturaavgift.
Vi påminner även om att vi erbjuder autogiro. Vid tecknande av autogiro utgår fakturaavgift helt.

Hoist Group Finance finns tillgänglig för dig om du har frågor eller vill diskutera denna information.
Tveka inte att kontakta ditt lokala Hoist Group kontor.

Magnus Lindholm, CFO
Hoist Group
Stockholm, 20 December, 2019