Överlevnadstips för hotell under Coronavirus-krisen

Hur ska hotell agera gällande den nuvarande situationen med Coronaviruset? Beläggningen är i botten, event och konferenser avbokas och turisterna lyser med sin frånvaro p.g.a flygrestriktioner och oro.

Det främsta rådet vi kan ge är att vara förberedda och att alltid ha en plan för hur ert hotell ska agera under en lågkonjunktur. Det är aldrig för tidigt att vara beredd och du bör alltid ha en beredskapsplan som du kan genomföra på kort tid.
När du utvecklar din plan ska du tänka långsiktigt och överväga vilken inverkan din plan kommer att få på kundnöjdhet, anställdas välmående och den långsiktiga bilden av ditt hotell eller kedja. Om du fokuserar kortsiktigt kan du hamna i en riskabel situation där du äventyrar dina kunders- och anställdas nöjdhet och kan skada lönsamheten långsiktigt. Behåll din varumärkesimage samt stå fast vid er prisstrategi.
Fokusera på ditt långsiktiga mål och ha tålamod och is i magen.

1. Få inte panik
Det är av största vikt att hålla sig lugn medan man samtidigt metodiskt letar efter lösningar. Kortfattat: Få inte panik. Jämför inte denna temporära lågkonjunktur med tidigare goda perioder, det är en extraordinär situation och bör hanteras därefter.

2. Var försiktig med rabattering
Eftersom tappet i beläggning just nu beror på yttre omständigheter samt myndighetsbeslut och inte av ekonomiska skäl, bör man ha i åtanke att rabattering av priser inte är den allra bästa lösningen. Sänk inte priserna, eller rättare sagt sänk inte ordinarie priser utan använd de som ett riktmärke för att paketera erbjudanden. Om ni väljer att vika från er rådande prisstrategi och istället rabatterar era rum för att fylla hotellet, kommer det ta år att återhämta sig.
Om du måste rabattera, gör det på ett intelligent sätt och fundera över kreativt förpackade paket. Fokusera på paket som är svåra att imitera – vem som helst kan erbjuda en extra natt gratis, så försök att utveckla paket som är unika för ditt hotell.

3. Vidhåll vid din marknadsföringsbudget
Nu är behovet högre än någonsin att behålla gästerna och att utveckla paket och kampanjer som både lockar nuvarande och potentiella gäster. Om du sänker din marknadsföringsbudget kommer det inte att vara möjligt. Svåra tider kommer så småningom till sin ände och då vill ni vara synliga och redo för att återigen ta emot era gäster. Det är dock en god idé att fokusera utgifterna på den befintliga kundbasen och för tillfället pausa nya initiativ såsom att skaffa nya kunder.

4. Undersök möjligheterna av nya intäktsströmmar
En effektiv taktik är att försöka utveckla andra nya intäktsströmmar, såsom presentkort. Presentkort kan säkra kassaflödet genom svåra tider. Mer vikt bör läggas på hur man kan optimera intäktsomvandlingen från alla inkomstströmmar, oavsett om det är större eller mindre, vilket i slutändan kommer att hjälpa till att förbättra resultatet.

5. Behåll servicenivån
Om du behöver sänka kostnaderna, gör det i områden på hotellet som har minst inverkan på kundservice och hotellimage. Behåll din standardnivå av service, dina gäster är mycket känsliga för förändringar. Svåra tider varar inte för evigt och det kan ta längre tid att återhämta sig om gör extreme besparingar på fel ställen. Om kundnöjdheten och servicekvaliteten påverkas negativt kommer det att vara svårare att både behålla dina nuvarande gäster och locka nya gäster efter lågkonjunkturen. Sätt tydliga riktlinjer gällande servicenivån och håll er till de för att inte hämma er från att återhämta er när detta är över.

Sammanfattning
Tänk på dessa fem punkter när du planerar och genomför din strategi för att ta er igenom detta.
Få inte panik, sätt tydliga riktlinjer och planera strategiskt.

Läs mer om hur hotell kan hantera Corona-krisen

Kjell Nyzelius, Hospitality Management Consultant
Hoist Group