Information om Copyswede-avgifter

Besöksnäringen befinner sig i ett utsatt läge till följd av konsekvenserna av Coronapandemin. Med anledning av det rådande läget i branschen kan verksamheter erhålla särskilda lättnader gällande Copyswedes avgifter såsom reducerade avgifter och möjlighet till avgiftsfrihet för verksamheter som har helt stängt under en kalendermånad.

Kontakta oss för mer information.

E-mail: ov@hoistgroup.com
Telefon: 08 – 555 685 00