Housekeeping med uppkopplade system

När du skapar den perfekta hotellupplevelsen för dina gäster måste en del av planen innehålla topprutiner för service och Housekeeping. Det kan handla om allt från personlig service i den direkta interaktionen med hotellets gäster till saker som städning, beställningar och skyltning. Vad vi inte får glömma är att den service som Housekeeping levererar också rymmer de system som arbetar bakom de synliga kugghjulen.

På varje hotell, stort som litet, är Housekeeping en central del i verksamheten. Lakan behöver bytas, badrum städas, mattor dammsugas och ytor torkas av. Även om Housekeeping har funnits i flera hundra år har sättet på vilket arbetet utförs förändrats med att teknologin har förbättrats. Med nya system och ny utrustning öppnas nya möjligheter för att arbeta mer effektivt. I takt med att gästernas förväntningar ständigt ökar blir det ännu viktigare att hotellen drar nytta av den nya teknologin.

Att skapa den mest effektiva checklistan för Housekeeping behöver inte vara svårt. Med rätt system som ser till att allt fungerar skapas optimala möjligheter för alla att göra sitt jobb ännu bättre. Med ett bra servicesystem skapas dessutom ett genomgående flöde i både extern och intern kommunikation, samtidigt som gästen får en enkel och professionell upplevelse.

Serviator är en molntjänst som underlättar arbetet för alla som jobbar på hotellet genom att hjälpa till att planera och hantera de dagliga uppdragen. Fördelen med ett uppkopplat system är att användaren inte behöver vara på plats rent fysiskt. Husfrun kan exempelvis på distans tilldela rum och uppdrag baserat på arbetstid och beräknad tidsåtgång. Med hjälp av rapporter och statistik går det även att följa arbetsflödet i förhållande till planeringen och se vad som är gjort när, samt få inblick i resursåtgång och få beslutsunderlag för eventuella investeringar. För hotellägaren innebär effektiviseringen av arbetet möjligheter att minska kostnaderna i samband med städning av ett rum varje dag.

Bra servicesystem är nyckeln till en smidig vardag. Genom att välja system som passar just ditt hotell underlättar du för din personal och gör det enkelt för varje anställd att vara en god värd för dina gäster. Vill du veta mer om hur Housekeeping kan dra nytta av Serviator? Kontakta oss.

Läs vidare om hur hotell kan hantera Corona-krisen

Kjell Nyzelius
Hotel Management Consultant