Blogg: Att göra teknikinvesteringar utan datainsikt

Data driver teknologi

I tidigare inlägg har jag täckt både värdet av och utmaningen i att hantera data på ditt hotell. Jag har visat hur viktigt det är för hotelldriften att ha tillgång till data i nästintill realtid samt utmaningarna med att samla denna data på en plats där du kan agera direkt. Nu ska jag gå in djupare på hur denna information kan vägleda hotell genom teknikinvesteringar.

Tekniken förändras i en snabbare takt än någonsin förr. En konsekvens av detta är att produkters livscykler blir kortare. Därför är det viktigt att låta teknikpartners tillhandahålla de senaste lösningarna. Lösningar som gästerna har förväntat sig.

Ett problem med denna snabba förändring är att hotellens tekniska budget inte nödvändigtvis växer i samma takt. Med budgetar som pressas in på hotellets alla områden blir det avgörande hur prioriteringen kring var dessa pengar spenderas ser ut. Nu, mer än någonsin, blir det avgörande att rätt data är tillgänglig för att undvika dåliga beslut om teknikinvesteringar.

Data Drives Technology

En anekdot om hotellets WiFi

Utan data som visar hur man prioriterar dessa teknikinvesteringar saknar hotell bevis. Den faktiska drivkraften för förändringen saknas, och resultatet blir ofta en dålig lösning.

Med det här exemplet kan vi tydligt se hur korrekta data ger en riktning för investeringen:

Ett exempelhotell tar emot ett stort antal klagomål från gästerna om hotellets WiFi. Självklart kan inte gästen förväntas avgöra var problemet ligger, om det är i hastigheten, frånkoppling eller en saknad portal? Nej, de är bara medvetna om att det inte fungerar som förväntat. Hotellets naturliga svar är att placera skulden helt och hållet på WiFi-leverantören.

Om vi ​​börjar introducera verktyg som de dashboards vi har diskuterat tidigare har vi tillgång till data. Dashboarden visualiserar data för oss, och även om vi bara har en svag teknisk förståelse blir det tydligt att identifiera var problemet är.

Hoist Dashboard Technology Investment

Tillbaka till exempelhotellet. Datan som finns tillgänglig i dashboarden visar att bandbredden på ISP-länken till hotellet når full kapacitet vid samma tidpunkt, 5 dagar i veckan. Den här typen av mönster är inget nytt i hotellbranschen, men att ha data visualiserade via en dashboard gör att du kan spåra och, viktigast av allt, bevisa det.

Den enkla dashboarden har visat att problemet som påverkar gästen faktiskt inte har något att göra med WiFi-leverantören, utan med datalinjen från ISP:n. Kanske ännu viktigare är att detta visar att det egnetligen inte finns något fel. Problemet ligger i den implementerade lösningen, som inte längre tillgodoser efterfrågan.

Att fatta beslut baserat på data

Utifrån datan i vårt exempel ovan kan ett beslut fattas. I det här scenariot är det uppenbara svaret att se till att uppgradera datalinjens storlek, eller kanske begära vad som kallas en ”burstable connection”, som gör det möjligt att överskrida den tilldelade bandbredden vid höjdpunkter. Men det kan vara dyrt, så det är inte ett beslut som ska tas lätt.

Att ha all data nära till hands gör dock att hotellet kan fatta andra beslut. När de vet att de bara når maximal bandbredd vid denna bestämda tidpunkt på dagen, och att det under 95% av tiden finns tillräcklig bandbredd, kan en annan lösning vara möjlig.

Att använda data kan till och med ge insikt i var bandbredden används. Kanske använder en användare, eller tjänst, mycket mer av den tillgängliga bandbredden än andra? Genom att arbeta med WiFi-leverantören är det möjligt att begränsa den bandbredd som tilldelas varje användare eller tjänst och på så vis undvika detta scenario. Detta säkerställer tillräcklig bandbredd för varje gäst. En enkel lösning, driven av data.
Hoist Dashboard Technology Investment

Naturligtvis är detta inte den enda användningen du har av en dashboard. En mängd parametrar kan läsas av såsom offlineutrustning eller nätverksanvändning, tillsammans med användbara mätvärden som loggade incidenter, tid till att fixa incidenter och viktigast av allt, typen av ärenden. Att kunna se vilken typ av ärenden som kommer in gör det möjligt att spåra trender och mönster, vilket ger hotellet en tydlig uppfattning om den operativa miljön. Detta formar sedan det beslutsfattande som leder fram till tekniska investeringar.

Effekten av data

Nettoeffekten av att använda data inför investeringar och operativa beslut gör att vi undviker fingerpekande. Istället för ett långdraget bollande fram och tillbaka mellan hotellet och WiFi-leverantören, som varar i veckor eller till och med månader, visar nu datan exakt vem man ska vända sig till med problemet eller hur man hanterar det. Hotellet kan snabbt se vad som händer, identifiera grundorsaken och besluta om en strategi.

Nu är de formellt frustrerade gästerna nöjda och hotellet ser en minskning av klagomålen relaterade till WiFi. Efter detta börjar hotellets sociala media-konton stiga i rank vilket, naturligtvis, förvandlas till riktiga pengar.

null

Simon I’Anson är Chief Strategy Officer på Hoist Group. Hans huvudsakliga fokus är att hitta rätt hem för Hoist Groups många tekniska lösningar på några av världens bästa hotell. Med mer än 15 års erfarenhet av teknik för hotellbranschen delar han sina värdefulla insikter genom sina inlägg. På fritiden är han ett fan av många sporter, inklusive rugby och tennis, gillar att spendera tid med sin familj och älskar musik på högsta volym. Läs mer om honom här – LinkedIn