Viktig information gällande kanaler från satelliten Astra 4.8

Programbolagen gör nu en omfattande övergång från SD till HD. För att man fortsatt ska kunna ta emot och visa dessa kanaler behöver både mottagarutrustning och TV kunna hantera den nya sändningstekniken (MPEG-4 /DVB-S2). I det fall stöd saknas, kommer kanalerna inte kunna visas och det blir avbrott i sändningen.

Migreringsplan

  • 15 mars 2018 – ny feed i MPEG-4/DVB-S2 startar för 17 kanaler och sänder parallellt med befintliga kanaler t.o.m. 16 april 2018
  • 4 april 2018 – SD-feeden för 18 kanaler termineras

Information CA-moduler och programkort

  • CA-moduler i CAM-id serie ’036…’ har inte stöd för MPEG-4 och måste bytas ut
  • Programkort i serie ’015…’ behöver bytas ut eftersom korten inte fungerar i nya moduler
  • Inget krav på att programkortsserie ’015…’ som sitter i modul med CAMID-serie ’021…’ behöver bytas ut

Översikt Migering Astra 4 – 2018
Lista över godkända Viasatmottagare
Godkända mottagare som inte klarar MPEG-4
Lista över kanaler för migrering

Kontakta oss gärna så hjälper vi er med vidare information eller ta kontakt med er lokala tekniker.

Kontaktuppgifter

För rådgivning eller för att beställa och signaländring programkort ftk@hoistgroup.com eller 08-555 685 00

För support

support.se@hoistgroup.com eller 08-555 686 00