Hur kan hotell och restauranger hantera Coronavirus-krisen?

Den oro beträffande spridningen av Covid -19 och storskaliga resebegränsningar har en direkt påverkan på hotell och restauranger i hela världen.
I Sverige märker vi det genom ett extremt tapp i beläggningen på samtliga hotell, tomma restauranger och en oviss framtid för oss inom besöksnäringen.

Vad kan då företagen inom besöksnäringen göra för att minimera förlust och lyckas överleva krisen?

För det första bör man undvika att följa magkänslan eller ta känslomässiga beslut i och med osäkerhet på marknaden. Snarare bör man
fokusera på rationella, analytiska och databaserade strategier för sin prissättning. Då man upplevt en hög volym av avbokningar kan det
vara frestande att erbjuda kortfristiga rabatter och lägga sin tillit hos dyrare distributionskanaler för att försöka locka bokningar. Även om detta kan verka som en bra strategi på kort sikt, kommer det att bli en lång väg tillbaka för att återhämta sig från ett sådant beslut.

Några tankar att ta med er:

Använd data för att hantera panik

Genom att dra dagliga PMS-rapporter, kan ni övervaka boknings- eller (snarare) avbokningstakten och granska prognosen. Dessa rapporter tillhandahåller er med information för att förstå hur allvarligt läget är och i vilken takt det händer samt om det planar ut. Till exempel kan informationen om att det finns 50 avbokningar per dag inte vara lika viktig som att kunna säga

”Vi har i genomsnitt 50 avbokningar per dag, det är en ökning med 120% jämfört med samma period förra året. Länder och kundsegment som avbokningarna kommer från är XYZ.” Att kunna fylla ut data och sätta det i ett sammanhang är viktigt
för att ge ett perspektiv, oavsett hur dystert det än må vara.
Se vilka rapporter ni kan använda er av i HotSoft för att få fram rätt data här.

Undersök historiska ”trender” av en liknande kris

Tyvärr är Coronavirus-utbrottet inte den första virusepidemin i svensk historia. ”Svininfluensan” H1N1 drabbade vårt land i 2009
och många av oss minns det fortfarande. Man kan granska nedgången i beläggningen under den tiden. Dessa historiska data är en indikator på den förväntade nedgången du kan förvänta dig i din egen verksamhet. Att förstå makroperspektivet
kan vara en klen tröst i den situation vi befinner oss i, men det ger en realistisk bild och kan vara till hjälp för att ha is i magen.

Den djupa lågkonjunktur som drabbade världen under 2009 påverkade den globala årliga turismbranschen med cirka 4,8 procent.
Sveriges besöksnäring drabbades även den, antalet belagda hotellrum på den svenska hotellmarknaden under året minskade med 3 procent, motsvarande drygt en halv miljon belagda hotellrum. Kombinationen minskad efterfrågan och ett ökat antal
disponibla hotellrum pressade beläggningsgraden ned till 48 procent. *
Jämför vi med SARS som likväl den utvecklades till en global epidemi, minskade övernattningarna i Sverige även då med 3% pga av det. **

Dessvärre beräknas denna pandemi drabba hotell- och restaurang branschen hårdare än den tidigare pandemin H1N1 och SARS, än vet man inte till vilken grad.

Leta nya intäktsmöjligheter

Både öka och skydda dina intäkter är viktiga komponenter i hanteringen av kassaflödet. Det är väldigt lätt att bara fokusera på att skydda intäkterna under kristider. Det är dock en riskabel strategi att stirra sig blind på en lösning, för kristider öppnar ofta upp för nya möjligheter. Ibland på sätt som du aldrig förväntat dig. Finansbranschen talar ständigt om diversifiering, och jag anser att hotellägare bör ta samma strategi.

Ett utmärkt alternativ för att kombinera både indrivande samt skyddande av era intäkter är att erbjuda presentkort. Gästen kan ha presentkortet tillgodo tills bättre tider kommer, dessutom minimerar ni era förluster genom att erbjuda presentkort som ett alternativ till återbetalning vid avbokning. Lägg till att ni faktiskt kan sälja dessa presentkort online med tanke på pågående isolering. Ni skulle kunna skapa lockande erbjudanden på er hemsida som ger gästen ett bättre värde! För att öka intresset, se till att använda er kreativitet. Använd bra bilder, beskrivande text och kanske till och med en fyndig slogan. Läs mer om hur ni kan driva intäkter och minska förlust genom att ha rätt presentkortslösning.

Håll koll på kostnaderna

Kanske ett uppenbart råd, men ibland förbiser man de då små detaljerna i en krissituation som denna.
Varenda krona räknas, därav är det viktigt att inte glömma att se över även de små, inte så uppenbara utgifterna. Vad har ni för avtal som
kan skäras ner på? Om ni har en pågående uppgradering av utrustning eller renovering och har avtalat att betala allt på en gång kan det kanske finnas alternativ. Samarbeta med dina leverantörer för att titta på uppskov av betalningar, eller ännu bättre, höra om det finns leasingalternativ. I ovissa tider som dessa är det oerhört viktigt att man undersöker var man kan spara några extra slantar.

Visa dina gäster hur ni reagerar i kris

Nu har ni chansen att verkligen visa vad ni är gjorda av. Om ni bemöter en avbokningsförfrågan med tålamod och medkänsla, kommer era gäster sannolikt att komma tillbaka när krisen lagt sig. Man glömmer inte någon som hjälpt en i nöd.
Om ni istället väljer att avvisa återbetalningar eller ta ut avbokningsavgifter får ni förvisso intäkter men samtidigt tappar ni gäster för alltid. Samtidigt behöver man balansera varumärkesbyggande och intäktsdrivande strategier. Hur mycket ni än skulle vilja minimera inkomstförlusten, så är detta tider då ni samtidigt måste fokusera på att skydda ert varumärke för att möjliggöra återhämtning när detta lagt sig.

Vårt rätta jag kommer fram under stunder av intensiv press. Det är en tid att använda data för att skapa realistiska förväntningar. Det är en tid att använda fakta för att lugna panik. Det är en tid att visa medkänsla och fokusera på att stötta kollegor på bästa sätt. Det är en tid att lära sig hantera extrema omständigheter. Lyckligtvis visar historisk statistik också att det alltid finns en vändpunkt.
Även om det känns långt borta nu, så kommer bokningsläget att förbättras.

Kjell Nyzelius, Hospitality Management Consultant
Hoist Group

*information från Svensk Handels rapport från 2010.
** Inkvarteringsstatistik för Sverige från SCB