Mer information. Mindre förvirring.

Tydlig skyltning från Hoist Group