Rapporter i HotSoft

Her har du en kort oversikt over en rekke nyttige rapporter som kan hjelpe med å holde kontroll over kanselleringer tilknyttet omsetning. Det finnes flere andre rapporter, ta kontakt om det skulle være noen andre rapporter du ønsker informasjon om.

 

Rapport HR006-01 Reservasjoner: Avbestilte

Gir en oversikt over alle reservasjoner som er kansellert i mellom valgt start- og sluttdato. Per reservasjon vil dere få en oversikt over ankomst- og avreisedato, kanselleringsdato, årsak til kansellering dersom dette er benyttet samt tapt/forventet omsetning på rommet.

Under ser dere en liten veiledning på hvordan rapporten kan konfigureres.
Velg avbestillingsdato for at start- og sluttdato får hentet opp reservasjoner som har blitt avbestilt, for eksempel i begynnelsen av mars og frem til dagens dato. Rapporten viser så hver enkelt romreservasjon som har blitt kansellert, og på siste side vil totalsummen for alle kanselleringene stå.

 

Dersom rapporten ikke ligger under noen av fanene dere har under utskrifter (F12), kan dere klikke på «legg til”, velge rapporten og klikke ”lagre”. Da vil rapporten legge seg til på oversikten over rapporter.

 

 

 

Rapport HR035-1: Hotellstatistikk

Hotellstatistikken gir en oppsummert statistikk, og viser hotellets salgshistorikk og prognoser. Om rapporten hentes opp på ”Datoperiode: Dag”, vil rapporten gi en oversikt over antall reservasjoner som har blitt kansellert per dag. Dette gir da en oversikt over utvikling i antall kanselleringer og kan bidra til å gi større kontroll på hvilke datoer hvor pågangen av kanselleringer har vært størst.

Konfigurering av hotellstatistikken: Velg datoperiode ”Dag”, og start-og sluttdato.

Når rapporten åpnes, vil det totale antall kanselleringer vises per dag. Ukjent vil være alle kanselleringer som har kommet inn via en bookingkanal, for eksempel booking.com, dersom dere har integrasjon mot en OTA eller CRS.

 

Det kan også være nyttig å hente ut hotellstatistikken per måned, slik at dere vil ha et bedre sammenligningsgrunnlag når rapporten åpnes for samme periode på et senere tidspunkt.

 

 

Rapport HR181-01: Management Flash report

Gir en daglig stausoversikt som sammenligner mot samme periode i fjor. Denne rapporten åpnes automatisk på dagens dato, og sammenligner samme dag i uken mot fjoråret. Rapporten kan sendes på e-post i PDF-format og lagres på arbeidsstasjonen. Denne rapporten inneholder ikke kanselleringer, men gjør det enkelt å følge forventet omsetning. For å velge dato på perioden dere ønsker å se, kan HR180-01 Management Overview rapporten være et godt alternativ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spesialtilpassede rapporter i HotSoft

 

I tillegg har vi nå mottatt noen spesialtilpassede rapporter vi kan hjelpe med å ta frem:

 

1. Romkansellering med omsetning:

En mer oversiktlig rapport over romkansellering som i tillegg gir oversikt over antall gjester.

 

 

 

2. En rapport for kansellerte grupper med arrangement- og romomsetning.

 

 

3. En rapport over kansellerte konferanser med arrangement- og romomsetning.

 

 

Vil du ha mer informasjon om noen av disse rapportene?
Ta kontakt med Elisabeth Landberg på tlf. 45 12 71 50 eller e-post: elisabeth.landberg@hoistgroup.com så får dere hjelp med å legge opp de nødvendige rapportene.