Hoist Group etablerer Infrateq Group

Hoist Group, en ledende teknologileverandør innenfor hotellbransjen, etablerer nå Infrateq Group, et selskap som skal spesialisere seg på infrastrukturleveranser og prosjektledelse.

Stockholm, 2. november 2021

Hoist Group er kjøpt opp av Advent International og et konsortium med virkning fra og med i dag. Hoist Groups strategi er å videreutvikle selskapet som en ledende aktør innen programvare og tjenester for hotellbransjen.

Hoist Group har mer enn 8000 kunder som benytter Hoist Groups egenutviklede og sømløse programvare samt tjenester til hotellbransjen. Løsningene inkluderer PMS, IP-nettverk, gavekortløsning, mobile nøkler og dashboard. Advent International har som strategi å utvide Hoist Groups programvareplattform med nye løsninger som skal hjelpe kundene å digitalisere gjestereisen samt effektivisere driften og bidra til bedre lønnsomhet.

Som en del av denne utviklingen, etablerer Hoist Group et nytt selskap med navn Infrateq Group, et frittstående selskap med fokus på infrastruktur, prosjektledelse, installasjon og vedlikehold. Selskapet eies av Hoists tidligere aksjonærer og nøkkelansatte. For å gjøre overgangen i markedet så smidig som mulig, har Infrateq Group og Hoist Group inngått en strategisk samarbeidsavtale, hvor Hoist Group vil håndtere alle kunderelasjoner mens Infrateq Group tar seg av alt innen anskaffelse og leveranse av infrastruktur og prosjektledelse.

“Våre kunder forventer det beste innen programvareløsninger og administrasjon av infrastruktur. Ved å strømlinjeforme dagens virksomhet i to fokuserte enheter som utfyller hverandre, oppnår vi tydeligere og bedre leveranser som kommer våre kunder i hotellbransjen til gode,¨ sier Alfonso Tasso, CEO Hoist Group.

“Infrateq Group er Hoist sin strategiske partner innenfor prosjektledelse og leveranse av infrastruktur. Partnerskapet vil gi tettere og bedre oppfølging av prosjekter og support på leveranse av ulik maskinvare” tillegger Annika Rydström, Infrateq Groups CEO. «Vi ser frem til å skape fremtidig vekst i nært partnerskap med Hoist og våre kunder i Europa.”

For mer informasjon vennligst kontakt:
Mohammed Sha, Head of Marketing, Hoist Group – marketing@hoistgroup.com

 

Om Hoist Group
Hoist Group leverer fremtidsrettede teknologiske løsninger til hotell- og overnattingsbransjen, og muliggjør helhetlige, digitale reiser fra begynnelse til slutt for hotellgjestene. Hoist Group optimaliserer gjestereisen ved å samle og analysere data fra hotellets PMS system, IP-nettverk, internett og TV-baserte løsninger.
Med hovedkontor i Stockholm og 20 avdelinger i EMEA-regionen, har Hoist Group over 400 engasjerte og høyt kompetente medarbeidere som jobber med mer enn 8000 unike kunder.
www.hoistgroup.com

 

Om Advent International
Grunnlagt i 1984, er Advent International et av de største og mest erfarne investorselskap innen Privat Equity. Selskapet har gjennomført mer enn 375 investeringer fordelt på 42 land, og hadde per 31. desember 2020 €62 milliarder i sin totale investeringsportefølje. Med 15 kontorer i 12 land, har Advent International et verdensomspennende, integrert team med over 240 profesjonelle investorer i Nord-Amerika, Europa, Latin-Amerika og Asia. Selskapet retter sine investeringer inn mot 5 hovedsektorer; forretnings- og finanstjenester; helsevesen, industri, detaljhandel forbruker og fritid samt teknologi. Etter 35 år med internasjonale investeringer, skaper Advent International aksjonærverdier gjennom vekst og økt lønnsomhet for selskapene i sin portefølje.

For mer informasjon:
Hjemmeside: www.adventinternational.com
LinkedIn: www.linkedin.com/company/advent-international