Sosialt ansvar

I Hoist Group mener vi det er viktig å engasjere seg i samfunnsutviklingen og å gi tilbake hvis du kan. Vi har valgt å ta et sosialt ansvar.

I mer enn to år har vi jobbet med stiftelsen “Hand in Hand”. Vårt nåværende prosjekt er å støtte en kostskole for barn mellom 9-14 år  i Thiruvallur-distriktet i Tamil Nadu, India. Vil du vite mer om våre tidligere prosjekt, kan du lese hele historien om Koppampatti.
Lær mer om prosjektet i Koppampatti

thumbsup

Vårt nye prosjekt – utdanning til alle!

Alle er enige om at utdanning er viktig, og barnearbeid må bekjempes, men flere familier i India har dessverre ikke andre valg. Konsekvensen av å ikke sende et barn ut i arbeid er at det ikke vil være nok mat på bordet til familien. Barn blir fratatt sin barndom og det er skadelig for deres fysiske og psykiske utvikling.

«Hand in Hand» har startet Dhamanery Residential Special Training Centre (RTSC) med formål å identifisere barn som er drop-outs, innvandrere, barnearbeidere, ikke registrerte- eller uregelmessig skolebarn, og melde dem inn i skolen.

users

Child Labor Elimination Program (CLEP)

Prosjektet startet i Thiruvallur-distriktet i 2007 og etter hvert som det har spredt seg til de tilstøtende landsbyer, har antallet skolebarn økt betraktelig. Så langt har «Hand in Hand» sitt CLEP program resultert i 1068 Panchayts (små områder med flere landsbyer) fri for barnearbeid.

Intensjonen er å eliminere barnearbeid og gjenopprette barnas tapte barndom. Å gi mindre heldige barn en mulighet til å fullføre tapt skolegang og forberede dem på å ta utdanningen på heltid. Barna vil også få psykologisk hjelp og stimulering av fysiske aktiviteter som forhåpentligvis vil hjelpe dem til å bli lykkeligere og mer trygge individer.

Child labour elimination program – sixth phase Oct – Dec 2016

Child labour elimination program – fifth phase Jun – Sep 2016

Les den tredje rapporten

Les den andre rapporten

Les rapporten