Ny kompensasjonsordning for reiselivet

Mandag 21. september presenterte næringsminister Iselin Nybø en ny krisepakke for å kunne hjelpe bransjen overleve nåværende krisesituasjon.

Ordningen betyr at ytterligere en milliard kroner går til reiselivsbedrifter som sliter med stort omsetningsfall, og skal gjelde fra september til og med desember 2020. Her vil staten kunne gå inn og dekke en del av de faste avgiftene som bedriftene må betale.

Samtidig foreslås det å utvide tilskuddsordningen for omstilling i reiselivsnæringen med ytterligere 250 millioner kroner, noe som kan hjelpe overnattings- og reiselivsbedrifter møte de nye kravene gjestene vil stille i kjølvannet av denne pandemien.

Les mer om saken her hos NHO