Microsoft stopper support

Microsoft har nå stoppet all support for følgende operativsystemer:

  • Windows 7
  • Windows Server 2008 R1
  • Windows Server 2008 R2

Microsoft vil altså ikke lenger komme med sikkerhetsoppdateringer, som betyr at disse systemene i større grad vil være sårbare, også med hensyn til GDPR.

Vi anbefaler å snarest iverksette oppgraderingstiltak.

Vil du ha mer informasjon om hva Microsoft stopper support betyr for deg? Ta kontakt med oss på e-post eller tlf 23 24 37 50.