Informasjon til våre kunder

Kjære kunder,
Hoist Group følger nøye med den nåværende situasjonen vedrørende corona-virusutbruddet (COVID-19) i Norge og alle land vi er representert i.
Hoist Group prioriterer to ting – våre kunder og våre ansatte. Det er med umiddelbar effekt iverksatt en rekke tiltak for å bidra til å begrense spredning av viruset.

Alle våre kunderelaterte funksjoner, utvikling og support, vil fortsette som normalt. Skulle du ha supportspørsmål, kontakt oss på tlf. 23 24 37 50, eller via vår hjemmeside www.hoistgroup.com.

Hoist Group følger norske styremakters retningslinjer, som omfatter blant annet reisevirksomhet, møtevirksomhet og sammenkomster samt bruk av hjemmekontor.

Vi jobber også tett med våre leverandører for å sikre fortsatt leveranser til avtalt tid.

Vi håper at denne krevende situasjonen vi alle er inne i stabiliseres i nær fremtid og at vi kan komme tilbake til normal driftssituasjon så snart som mulig.

Vi vil etter beste evne komme med løsninger og tiltak, slik at vi sammen kan komme oss gjennom dette på best mulig måte.

Med vennlig hilsen,

Helge Solbakken
Adm. direktør
Hoist Group Norge