Ta kontroll over ditt nettverk

Hotelldrivere ønsker å ha kontroll over sitt nettverk og gjestetjenester. Fusion Dashboard gir deg nettopp dette, i sanntid. Det jobber for ditt hotells IT- og administrasjonsansatte, både lokalt på de enkelte hotellene og globalt ved hovedkontorene. Dashboardet leveres via vår Fusion Platform og er inkludert i premiumpakkene med Fusion Internet og Fusion TV.

barchart

Hvorfor et dashboard?

Fungerer som om høyhastighetsnett, TV og annen gjesteteknologi er en integrert del av gjestens helhetsopplevelse. Imidlertid tilbyr de fleste leverandører begrenset innsyn i tilgjengelighet og kvalitet på disse tjenestene til hotelldriverne. Vanligvis må du forholde deg til en rekke eksterne parter for å samle relevant informasjon før du kan gjøre noe med eventuelle problemer. Fusion Dashboard sørger for at denne informasjonen går direkte til deg.

Hva gjør et dashboard?

Brukere kan få tilgang til Key Performance Indicators (KPIs) som bruk av båndbredde, tilgjengelighet, oversikt over enheters infrastruktur, status på kundenes enheter og mye mer.

Dashboardet tilbyr en rekke widgets for individuelle KPIs.  Det tilpasses ulike skjermstørrelser med optimal visning på bærbare maskiner, nettbrett og smarttelefoner.

Effektivitet

Du trenger ikke lenger jakte på informasjon for å løse et problem – du selv har alle nødvendige fakta lett tilgjengelig.

Utover det, takket være områdeoversikten, kan du tildele vedlikeholdsressurser for å hjelpe med de identifiserte problemene på en mer effektiv måte.

Tilgjengelig døgnet rundt

Fusion Dashboard er til en hver tid tilgjengelig, og vil alltid speile siste informasjon vedrørende nettverk og service.

Avgjørelser basert på informasjon

Pålitelige, konsoliderte data gjør det mulig for deg å ta velbegrunnede investeringsbeslutninger basert på faktisk bruk av nett og nettverksutstyr før det når maksimum kapasitet.

Les mer om Dashboard – last ned faktaarket.

Last ned faktaark