Hvordan lykkes med konferanser og øke inntektene

Det er ingen hemmelighet at et hvert møte eller arrangement du deltar på i dag, vil inkludere en form for digital teknologi for arrangementer. Å imøtekomme de kravene en konferanse eller et møte vil medføre, er viktig for at kundene skal vurdere nettopp ditt hotell som et aktuelt sted å holde arrangementet. Det vil også gjøre dem fornøyde slik at de kommer tilbake. Så, jeg har identifisert et avgjørende moment som virkelig kan gå i din favør om det gjøres riktig; nettilgang.

I følge en nylig studie*, mener konferansebookere at de viktigste kriterier for valg av konferansested, bortsett fra pris og beliggenhet, er:

  1. Gratis WiFi**
  2. WiFi-dekning på alle områder
  3. Båndbredde***
  4. Sikker tilkobling
  5. Landingsside med informasjon for deres konferansegruppe

Moderne og fleksibelt HSIA

Internettilgang i konferanseområdet er ansett som avgjørende for arrangementet. Krav fra konferanseplanleggeren spenner fra tilstrekkelig båndbredde til dedikerte nettverk med firmaprofilerte inngangsportaler og enda mer komplekse scenarier som også krever midlertidig tilleggsutstyr.

For å kunne møte disse kravene, er det nødvendig med en moderne og fleksibel infrastruktur for høyhastighetsnett (HSIA) på plass som enkelt og rimelig kan justeres til spesielle krav. For enkle forespørsler er det  viktig for hotellet å ha en selvbetjeningsportal for konfigurasjon. For mer kompliserte varianter, er det viktig å ha en teknologileverandør som kan hjelpe fra første forespørsel til en problemfri gjennomføring.

En lønnsom investering

Å investere i en HSIA-infrastruktur vil betale seg på tre ulike måter:

  • Direkte inntekter fra selve konferansen
  • Inntekt på overnatting fra deltagere og relevante tjenester som for eksempel matservering
  • Gjenbesøk og gode referanser fra godt gjennomførte arrangementer

Så, ved å innlemme det nyeste innen teknologi for arrangementer, vil dine deltagere dra fordel av det store tilbudet innen interaktiv kommunikasjon, og hotellet vil øke lønnsomheten.

Markus Letuha, Sales & Product Manager – TV-systemer, Internettilgang, nettverkstjenester

* Hotellundersøkelse gjennomført av SynoInt i 2017
** WiFi = Teknologien som distrubuerer båndbredden på et sted til trådløse enheter som bærbare maskiner, smarttelefoner og nettbrett
*** Båndbredde = Mengden data som kan sendes (opplasting) eller mottas (nedlasting) per sekund målt i Mbit/s

Om du vil lære mer om effektive teknologiinvesteringer, les “Alt du ønsket å lære om LAN-håndtering (men ikke turte spørre om)

Eller, for flere resultater fra hotellundersøkelsen, les disse “5 måter å få gjestene til å komme tilbake på