TV2 News til virksomheder

Hoist Group kan tilbyde virksomheder adgang til TV2 News i offentlige rum. Kontakt os for mere info og priser.

cash

Spar penge på indkøb af TV-teknologi og TV-kanaler

  • Har du den rette aftale til visning af TV-programmer i din virksomhed?
  • Hvor meget koster disse aftaler dig?

Når du har den rette TV-licensaftale, betyder det, at offentlig visning i din virksomhed overholder loven om ophavsret. Der er også en god chance for, at du via din licensaftale kan reducere omkostningerne og få et bedre overblik over disse.

Fakta om visningsrettigheder

I det offentlige miljø gælder særlige regler for videresending af TV-kanaler. For at få lov til at vise TV i offentlige/institutionelle miljøer skal man have en licensaftale. Det er programselskaberne, som står for rettighederne – og hvilke rettigheder som gælder, afhænger af, hvilken kategori som virksomheden tilhører.

Virksomheder, der er omfattet af dette, er eksempelvis hoteller, kontorer, restauranter, barer, fitnesscentre, skoler, sygehuse og militære anlæg. Visning uden aftale indebærer en overtrædelse af ophavsretsloven.

Ophavsret

Ifølge paragraf 2, lov (1960:729) om ophavsret gælder, at radio- og televisionsudsendelser som beskyttes af loven, ikke må gøres tilgængelige for offentligheden, for eksempel gennem offentlig visning, uden rettighaverens samtykke. Ifølge paragraf 53 i samme lov foranlediger sådant brud et strafansvar fra bøder til fængsel i op til to år. Den som medvidende eller uagtsomt gør sig skyldig i brud i denne type af ophavsret, skal desuden i henhold til paragraf 54 erstatte den skade, som bruddet har medført. Uanset om det er forsætligt eller uagtsomhed foreligger, skal erstatning, i henhold til samme paragraf udbetales, som svarer til et rimeligt vederlag for udnyttelsen af rettigheden.

FAQ

Har du brug for et nyt signal til dit programkort?

Hvis kortet behøver en opdatering af signalet, efter at vi har aktiveret det, skal du:

  1. Kontakte os på tlf. 4586 0203
  2. Oplyse kortnr. og type og evt. CAM ID

Hvorfor skal vi tegne en licensaftale?

Uden licensaftale er det ikke tilladt at vise TV i offentlige/institutionelle miljøer, såsom hoteller, kontorer, restauranter, barer, fitnesscentre, skoler, sygehuse og militære anlæg. Visning uden aftale indebærer en overtrædelse af ophavsretsloven.

Vi har kabel-TV i ejendommen og vil vise kanalerne – hvordan gør vi det?

Kontakt Hoist Group for at sikre, at kabel-TV distributøren kan tilbyde et virksomhedsabonnement. De fleste distributører har en samarbejdsaftale med Hoist Group. I tegner abonnementet med Hoist Group, og vi sørger for, at I får den nødvendige hardware og programkort til de respektive distributører.

Kan vi få flere kanaler i løbet af aftaleperioden?

Ja, bestilling foretages via Hoist Group.

Kan vi købe visningsrettigheder til enkelte begivenheder, fx finalen i Champions League?

Nej, det kræver et fast virksomhedsabonnement. Hvis I har et specielt event, så kontakt Hoist Group for mere information.

Hvem kan jeg ringe til, hvis jeg har brug for teknisk hjælp?

Kontakt Hoist Group på tlf. +45 4586 0203.

Jeg vil gerne opsige aftalen – hvordan gør jeg det?

Opsigelser skal sendes skriftligt og mailes til: info.dk@hoistgroup.com

Jeg har fået en ny receiver – hvad gør jeg nu?

Instruktioner og brugsanvisning medfølger. Hvis du har problemer med installationen, kan du kontakte Hoist Group Support.

Hvordan indsætter jeg kortet i boxen?

Instruktioner følger med programkortet. Hvis du er i tvivl, så kontakt Hoist Group Support.

Hvor finder jeg box id?

Normalt finder du nummeret på undersiden eller bagsiden af boxen.