Hosting och molntjänster

Genom vårt eget driftsäkra hostingcenter erbjuder vi drift av system och applikationer och alla våra egna molnbaserade system.

Eget hostingcenter med mycket hög driftsäkerhet

Vårt hostingcenter är utrustat med intrångsskydd, brandskydd, redundanta reservkraftsystem och kylanläggning. Datorhallen och fibernätet övervakas dygnet runt, 365 dagar om året. Linorna är redundanta och löper fysiskt skilda vägar in i datorhallen. Sammantaget innebär detta att datorhallen har en mycket hög driftsäkerhet i händelse av eventuellt strömavbrott, kabelavgrävning, intrångsförsök eller sabotage.

downloadcloud

Alla våra system finns som molntjänster

Vi erbjuder hosting-lösningar för alla våra system. Att använda systemen som molntjänster innebär hjälp med drift, backup och övervakning och mindre hårdvara som installeras lokalt.

Fördelar med en hosting-lösning

  • Låg investering vid förnyelse av IT-miljö eftersom investeringar i hårdvara och mjukvara undviks.
  • Låg startkostnad genom effektiv implementering.
  • Stabil drift och hög säkerhet med automatisk backup.
  • Låga löpande underhållskostnader för IT.
  • Kom åt systemet via internet.
  • Sparade kostnader genom minskad tid för IT-frågor.
umbrella

Vi tar det fullständiga driftsansvaret

När du använder våra molntjänster är mjukvaran är installerad på våra servrar och du kommer åt systemet via säkra tunnlar över internet. Det innebär att du kan undvika lokal installation av hårdvara och det medföljande underhållsarbetet. Vi tar det fullständiga driftsansvaret inklusive backup-hantering.

uploadcloud

Låt dina applikationer bli molntjänster

Vi erbjuder inta bara våra egna system som molntjänster utan kan även hosta dina applikationer i vårt hostingcenter.

view

Övervakning av IT och TV

Vi kan erbjuda övervakning av bland annat WiFi och nätverk, servrar och annan hårdvara samt TV-system. Då får du information om något inte står rätt till och det går snabbt och enkelt att åtgärda felet.

Är du intresserad och vill veta mer?

Kontakta mig eller lämna dina kontaktuppgifter så hör jag av mig.

Patric Nilfjord
patric.nilfjord@hoistgroup.com
08-555 685 27