chats

Konsultation, projektledning, installation och utbildning

Vi hjälper dig att ta fram den bästa lösningen till din verksamhet och vi har våra egna projektledare, tekniker, installatörer och systemkonsulter. Vi är övertygade om att vi kan göra ett bättre jobb genom att ha erfaren personal som är specialister på våra produkter och system. Att ha personal inom varje moment genom en affär är också positivt för organisationen eftersom kommunikationsvägarna blir korta och kompetensen alltid finns tillgänglig.

piggybank

Finansiering

Med våra finansieringslösningar kan du betala månadsvis för de system, produkter och tjänster som du investerar i. Vi tillhandahåller finansieringslösningar för att möta ett ökande behov.

headphones

Support och service

Ett system är en stor investering som ska användas under många år. Vi tar ett helhetsansvar för systemen och produkterna vi levererar. Det innebär att vi ger support, löser eventuella problem och hjälper till vid uppgraderingar – så att det vi levererat håller över tid.