Företagets samhällsansvar

På Hoist Group tycker vi det är viktigt att engagera sig i omvärlden och att ge tillbaka om man kan. Därför har vi valt att engagera oss i Corporate Social Responsibility, eller som det heter på svenska, Företagets samhällsansvar.

Under två års tid har vi samarbetat med organisationen ”Hand in Hand”. Vårt nuvarande projekt innebär ett sponsorskap av en förberedande internatskola för barn mellan 9-14 år i Thiruvallur-distriktet, Tamil Nadu, India. Om du vill veta mer om tidigare projekt, läs om byn Koppampatti.

 

thumbsup

Education for All!

Alla är vi nog ense om att utbildning är viktigt och att barnarbete borde avskaffas. Ändå är det många fattiga familjer i t.ex. Indien som inte ser något annat alternativ. Många barn tvingas börja arbeta redan vid 6-7 års ålder och jobbar ibland på rent hälsofarliga arbetsplatser. Detta är ett stort problem eftersom det berövar barnen deras naturliga utveckling och möjligheten att få vara just barn.

Därför har Hand in Hand startat upp ett antal internatskolor i Indien med syfte att ge arbetande barn en möjlighet till en bra start i livet genom utbildning.

users

Child Labor Elimination Program (CLEP)

Inom skolprojekten arbetar Hand in Hand efter ett speciellt program, CLEP. Detta syftar till att alla barn som av en eller annan anledning arbetar istället för att gå i skolan, ska identifieras med hjälp av ”mobilizers”, personer som är ute i byarna, och därefter införlivas i skolan.

CLEP-arbetet startade i Thiruvallur-distriktet 2007 och allt eftersom det har spridit sig till angränsande byar, har antalet identifierade skolbarn ökat. Än så länge har Hand in Hands CLEP-program resulterat i att 1068 Panchayts (motsvarar små kommuner som kan innehålla en eller flera byar) i sex distrikt nu har förklarats barnarbetsfria.

Läs den sjätte rapporten

Läs den femte rapporten

Läs den fjärde rapporten

Läs den tredje rapporten

Läs den andra rapporten

Läs den första rapporten

Målet är att eliminera barnarbete och återupprätta barnens förlorade barndom. Att ge mindre lyckligt lottade barn chansen att påbörja en utbildning och förbereda dem inför att börja i skolan. Förhoppningen är att detta i förlängningen ska bidra till att skapa harmoniska, trygga och glada barn.